Inwestycje

Realizacja zadań inwestycyjnych jest istotnym elementem rozwoju każdej firmy. Obszar tematyczny inwestycji jest różnorodny i obejmuje projekty budowlane, zakupowe czy wdrożeniowe. Podjęcie właściwej decyzji dotyczącej wyboru wariantu, harmonogramu czy – przede wszystkim – źródła finansowania i oszacowanie ryzyka związanego z inwestycją jest kluczową kwestią determinującą powodzenie planowanej inwestycji.

Firma Art of Manners Consulting oferuje kompleksowe usługi w zakresie obsługi procesów inwestycji, które obejmują analizy wariantowości i rentowności, przygotowywanie dokumentacji pod finansowanie zewnętrzne (biznes plany). Firma dokonując analizy dostępnych wariantów bazuje na opracowywaniu wielokryterialnych metod oceny inwestycji w oparciu o następujące wskaźniki: parametry techniczne, uwarunkowania środowiskowe i ekonomiczne oraz prawne. Przykładem wykorzystywania wielokryterialnych metod oceny wariantów inwestycji może być budownictwo energooszczędne, gdzie indywidualne uwarunkowania klimatyczne oraz prawno-ekonomiczne funkcjonujące w danej gminie determinują wybór optymalnego wariantu.