Projekty unijne
Doradztwo & Consulting
Inwestycje
Szkoła Dobrych Manier
HRM

Komercjalizacja


                                                  
Firma Art of Manners Consulting skupia wokół siebie zespół ludzi o ogromnym potencjale i doświadczeniu. Wachlarz oferowanych usług odzwierciedla nie tylko nasze kompetencje i kwalifikacje, ale przede wszystkim realizowane pasje zawodowe. Wieloletnie doświadczenie zebrane w wielu międzynarodowych korporacjach, ośrodkach akademickich, zespołach doradczych na poziomie samorządowym czy ministerialnym oraz radach nadzorczych spółek połączyliśmy, aby wspólnie oferować kompleksowe usługi doradcze naszym klientom. We współczesnym świecie kluczową rolę w budowaniu nowoczesnych gospodarek odgrywa gospodarka oparta na wiedzy. Wiedza jest tworzona, przyswajana, przekazywana i wykorzystywana bardziej efektywnie przez przedsiębiorstwa, organizacje, osoby fizyczne i społeczności sprzyjając szybkiemu rozwojowi gospodarki i społeczeństwa. Staje się coraz bardziej oczywiste, że wiedza i umiejętność jej
efektywnego wykorzystania są współcześnie najważniejszymi czynnikami rozwoju społeczno-gospodarczego i procesu budowania przewagi konkurencyjnej nowoczesnych przedsiębiorstw. Nowoczesna ekonomia jest napędzana wiedzą i oparta bezpośrednio na jej „produkcji”, „dystrybucji” oraz praktycznym wykorzystaniu. W tym kontekście pojęcie wiedzy w coraz większej mierze odnosi się do posiadania zasobów informacji oraz do zdolności ich szybkiego zlokalizowania i efektywnego wykorzystania. Elementarnym parametrami niezbędnymi w procesie rozwoju każdego nowoczesnego przedsiębiorstwa jest wiedza (know-how), możliwość szybkiego jej przetwarzania i wykorzystania oraz zasoby ludzkie i ich kwalifikacje. To czynniki odgrywające kluczową rolę w budowaniu globalnych gospodarek i innowacyjnych podmiotów. Firma Art of Manners Consulting oferuje kompleksowe wsparcie przedsiębiorstw w obszarze doradztwa ekonomicznego,
finansowego i organizacyjnego. Zapewniamy całościową obsługę projektów inwestycyjnych, w tym w szczególności finansowanych ze środków UE. Doskonale znając rolę, jaką dla rozwoju i potencjału konkurencyjnego odgrywają pracownicy każdej firmy, świadczymy również usługi z obszaru HRM. Do obszaru naszej działalności należy również doradztwo i wsparcie realizacji wdrażania systemów zarządzania energią i mediami oraz tworzenia zakupowych grup energetycznych. Ponadto, co należy podkreślić, do usług, które wyróżniają nas na tle konkurencji, należy wsparcie procesów komercjalizacji wyników badań naukowych. Oferta ta dedykowana jest zarówno przedsiębiorcom, jak i jednostkom naukowo-badawczym. Firma Art of Manners Consulting wchodzi w skład szerszego zespołu. Wspólnie z firmą Art of Manners Szkoła Dobrych Manier tworzą markę Art of Manners. Połączyła nas pasja, w której wspólnie realizujemy się zawodowo.