HRM

Gospodarka oparta na wiedzy to gospodarka, w której wiedza jest tworzona, przyswajana, przekazywana i wykorzystywana bardziej efektywnie przez przedsiębiorstwa, organizacje oraz osoby fizyczne, sprzyjając szybkiemu rozwojowi gospodarki i społeczeństwa. Staje się coraz bardziej oczywiste, że wiedza i umiejętność jej efektywnego wykorzystania są współcześnie najważniejszymi czynnikami determinującymi rozwój społeczno-gospodarczy. W kontekście przedstawionych rozważań łatwo zauważyć, iż fundamentem każdej firmy jest odpowiednio dobrany kapitał ludzki. Kwalifikacje i kompetencje pracowników oraz odpowiednio dobrany system organizacji, motywowania i wynagradzania są elementami niezbędnymi w skomplikowanym procesie tworzenia kapitału ludzkiego warunkującego sukces danej firmy.

Firma Art of Manners Consulting świadczy usługi wspomagania zarządzania zasobami ludzkimi. Obejmują one definiowanie roli zarządzania zasobami ludzkimi w systemie zarządzania firmą, projektowanie kompetencji kadry menadżerskiej i pracowników firm, optymalizację stanu zatrudnienia, budowanie odpowiednich systemów motywowania i wynagradzania oraz wartościowania pracy i oceny pracowników. Firma udziela również wsparcia w procesie projektowania systemów kultury organizacji.