;

O mnie

Joanna Modrzyńska jest założycielką i głównym trenerem firmy Art of Manners. Ze względu na ogromne doświadczenie akademickie, naukowe oraz biznesowe Joanna Modrzyńska jest cenionym ekspertem w dziedzinie protokołu dyplomatycznego, ceremoniału i międzynarodowej etykiety biznesowej. Od wielu lat współpracuje z zagranicznymi i krajowymi firmami, instytucjami publicznymi i samorządowymi oraz uczelniami wyższymi. Swoje doświadczenie biznesowe łączy z pracą na uczelni – jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, gdzie uzyskała stopień naukowy doktora na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Stypendystka Fundacji im. Aleksandra von Humbolta dla Młodych Badaczy Naukowych – miejsce realizacji stypendium: Uniwersytet Ruprechta-Karola w Heidelbergu w Niemczech. Kwalifikacje międzynarodowe zdobyła w trakcie licznych szkoleń w Brukseli, Londynie i Warszawie. Jest absolwentką prestiżowych szkół międzynarodowych takich jak: Minding Manners School w Londynie International School of Protocol and Diplomacy w Brukseli, czy krajowej Akademii Dyplomatycznej w Warszawie.

Jest autorką wielu publikacji naukowych i publicystycznych z zakresu funkcjonowania i polityki na rzecz rozwoju Unii Europejskiej, protokołu dyplomatycznego, etykiety i savoir-vivre’u, w tym podręcznika akademickiego: „Protokół dyplomatyczny, etykieta i zasady savoir-vivre’u” wydanej nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer.