Doradztwo i Consulting

Otoczenie, w którym działają podmioty gospodarcze, podlega nieustannym i dynamicznym przemianom. Uwarunkowania prawne, podatkowe, konkurencja czy posiadane zasoby wewnętrzne to główni, ale oczywiście nie jedyni, aktorzy środowiska biznesowego, w którym należy sprawnie funkcjonować. Dlatego tak istotne znaczenie dla szybkości i trafności podejmowanych decyzji  ma posiadana wiedza. Wiedza o otaczającym nas świecie w kontekście prowadzenia firmy, to nie tylko wiedza o posiadanych możliwościach i mocnych stronach firmy, ale przede wszystkim wiedza obejmująca istniejące słabości i zagrożenia. Dlatego dokonując oceny i analizując zmieniające się otoczenie warto posiłkować się kompleksowym i profesjonalnym wsparciem zewnętrznym, które zapewnia Art of Manners Consulting.

Art of Manners Consulting świadczy profesjonalne usługi consultingowe. Firma zajmuje się przygotowywaniem analiz ekonomicznych, finansowych oraz organizacyjnych zarówno w ujęciu makroekonomicznym , jak też mikroekonomicznym, dotyczących poszczególnych komórek organizacyjnych czy procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Przygotowujemy także analizy rynku, opracowujemy strategie rozwoju przedsiębiorstw, proponujemy optymalizację struktur organizacyjnych, a w konsekwencji – udzielamy wsparcia procesom decyzyjnym Klienta.