Projekty unijne

Okres programowania obejmujący lata 2014-2020 stwarza niepowtarzalną szansę na pozyskanie finansowania projektów inwestycyjnych, badawczych i szkoleniowych ze środków Unii Europejskiej. Firmy, które posiadają doświadczenie w korzystaniu z tego typu form wsparcia mają świadomość, jak bardzo wymagające w stosunku do beneficjentów jest to źródło finansowania zadań rozwojowych. Jednym z najistotniejszych elementów realizacji tego typu projektów jest szczegółowe opracowanie dokumentacji i założeń projektu, które bezpośrednio warunkują możliwość zakończenia i ostatecznego jego rozliczenia. Odpowiedni dobór wskaźników realizacji celu projektu oraz jego rezultatów, właściwe oszacowanie wpływu realizacji projektu na sytuację ekonomiczną i organizacyjną beneficjenta jest w tej sytuacji kluczową sprawą.

Firma Art of Manners Consulting posiada szerokie doświadczenie zarówno w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej, zarządzaniu projektami oraz prowadzeniu sprawozdawczości, jak też w przygotowywaniu wniosków płatniczych i rozliczaniu projektów. Zapewniamy naszym Klientom kompleksową obsługę przy przygotowywaniu, realizacji i sfinalizowaniu przedsięwzięć realizowanych przy wsparciu ze strony Unii Europejskiej oraz innych źródeł zewnętrznych.