Komercjalizacja

Problematyka komercjalizacji wyników badań naukowych związana jest przede wszystkim ze środowiskiem naukowym