Zarządzanie Energią

Systemy  zarządzania mediami energetycznymi pozwalają na osiąganie korzyści finansowych i organizacyjnych poprzez wspomaganie następujących procesów: analiza zasadności wielkości zużycia danego medium, dostosowanie mocy zamówionej danego medium do rzeczywiście niezbędnej i najbardziej opłacalnej finansowo oraz wybranie najkorzystniejszej cenowo taryfy dla określonego profilu czy kupowanie energii na zasadach rynkowych. Połączenie systemów zarządzania energią z systemami księgowymi umożliwia wprowadzenie procedur oszczędnościowych i ich egzekwowanie, planowanie zużycia w przyszłych okresach rozliczeniowych, szybkie rozliczanie kosztów zużycia energii, a także funkcjonowanie Grupy Bilansującej w ramach podmiotu organizacyjnego mającego siedziby w wielu lokalizacjach lub składającej się z różnych podmiotów organizacyjnych, które zamierzają dokonywać wspólnych zakupów energii elektrycznej.

Firma Art of Manners Consulting wykonuje audyty i analizy zapotrzebowania oraz profili energetycznych podmiotów, doradza w zakresie doboru systemów zarządzania energią. Firma oferuje wsparcie przy tworzeniu bilansujących grup zakupowych na rynku energii elektrycznej, w tym w szczególności dla podmiotów publicznych i jednostek sektora szkolnictwa wyższego.