;
Biznes i administracja
Hotele i restauracja
Dzieci i młodzież
Consulting

Ze względu na często sygnalizowane wątpliwości warto podkreślić, że protokół dyplomatyczny nie jest – jak to się wielokrotnie mylnie uważa – zbiorem sztywnych i przypadkowych, często nieracjonalnych reguł. Bliższe zapoznanie się z zasadami rządzącymi protokołem dyplomatycznym i etykietą sprawia, że stają się one logiczne i potrzebne, zaś sam protokół wydaje się czymś w rodzaju sztuki i zbiorem naturalnych odruchów zamiast dotychczasowej nauki „na pamięć”. Znajomość obowiązujących reguł pozwala na swobodne zachowanie w każdym towarzystwie i w każdych okolicznościach oraz ogranicza do minimum prawdopodobieństwo popełnienia faux pas . Zasady protokołu dyplomatycznego nie służą tworzeniu barier między ludźmi czy narodami, wręcz przeciwnie – pozwalają unikać sytuacji niekomfortowych i kryzysowych, zapobiegać im oraz budować porozumienie mimo dzielących ludzi różnic kulturowych. Wbrew potocznemu wyobrażeniu protokół dyplomatyczny i dobre maniery nie są
katalogiem zasad przyjętych dawno temu i trwających od tamtej pory w niezmienionej formie. Zmieniające się czasy i nowe okoliczności sprawiają, że zmianom podlegają również obowiązujące reguły. Dlatego ostatnią cechą, o którą można obecnie podejrzewać protokół dyplomatyczny i etykietę, jest brak elastyczności w odpowiedzi na wyzwania XXI w. Patrząc wstecz można wręcz stwierdzić, że każde nowe pokolenie tworzy własny kodeks dobrych manier wykorzystując zasady wypracowane i udoskonalone przez przodków. Można sobie, oczywiście, zadać pytanie, czy współcześnie potrzebny jest kodeks dobrych manier. Dla wszystkich osób, które żyją w mniejszych czy większych wspólnotach odpowiedź na to pytanie musi być twierdząca. Codzienne przestrzeganie ogólnie przyjętych norm zachowania sprawia, że ludzka koegzystencja staje się bardziej harmonijna i życzliwa. Warto zauważyć, że znajomość reguł protokołu dyplomatycznego nie tylko pozwala na uzyskanie pewności siebie wynikającej ze
znajomości powszechnie przyjętych zasad. To również kwestia posiadania określonych oczekiwań, czyli możliwość przewidzenia tego, jak zachowają się inni, i odpowiedniego reagowania na to zachowanie. Połączenie konkretnej wiedzy z uzasadnionymi oczekiwaniami wobec innych osób pozwala na uniknięcie różnego rodzaju sytuacji konfliktowych i zapewnienie maksymalnego komfortu wszystkim osobom w zróżnicowanych sytuacjach. Przestrzeganie reguł protokołu dyplomatycznego i etykiety to przede wszystkim dowód na okazywanie szacunku nie tylko najbliższym, krewnym i znajomym, ale również osobom spotykanym po raz pierwszy. Znajomość odpowiednich zasad pozwala na zachowywanie się we właściwy sposób, który zapewnia dobre samopoczucie innym osobom i sprawia, że nasza obecność jest tak bardzo pożądana na różnego rodzaju spotkaniach towarzyskich (Protokół dyplomatyczny, etykieta i zasady savoir-vivre’u, J. Modrzyńska, Wyd. Wolters Kluwer 2016).
                                                  
Art of Manners Szkoła Dobrych Manier oferuje szkolenia i warsztaty przeznaczone dla szerokiego grona odbiorców. Zaliczyć do nich można urzędników administracji państwowej, managerów, osoby odgrywające istotną rolę w życiu publicznym i często wyjeżdżające za granicę lub utrzymujące relacje z przedstawicielami innych państw, członków obsługi restauracyjnej i hotelowej, osoby przygotowujące się do uroczystości ślubnych i weselnych, jak również dzieci i młodzież. Warto pokreślić, iż na doskonalenie znajomości zasad savoir-vivre’u i etykiety oraz bieżące śledzenie zmieniających się trendów nigdy nie jest za późno. Nie można również zapominać,
iż odpowiednio wyszkoleni pracownicy stanowią o sukcesie każdej firmy czy instytucji oraz stanowią nieodłączny element przyciągający klientów. Warto także pamiętać o najmłodszych i młodzieży – dumą każdego rodzica są przecież dzieci, które nie sprawiają problemów w miejscach publicznych i potrafią z gracją zachować się przy stole czy na przedstawieniu w teatrze. Szkoła Art of Manners specjalizuje się w różnego rodzaju kursach, szkoleniach i seminariach związanych z dobrymi manierami, etykietą, savoir-vivre’m oraz protokołem dyplomatycznym. Ich adresatami są zarówno grupy, jak też osoby indywidualne. Nasz zespół ma wszechstronne
doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć z zakresu dobrych manier i etykiety skierowanych do zróżnicowanych odbiorców. Dodatkowo oferujemy przeprowadzanie audytów jakości obsługi hotelowej i restauracyjnej. Szkolenia mogą obejmować zarówno pojedyncze moduły niezbędne w konkretnych sytuacjach, jak też stanowić kompleksowe ujęcie pożądanych aspektów. W zależności od potrzeb oferta jest każdorazowo dostosowana do specyficznych warunków i wymagań Klienta. Firma Art of Manners Szkoła Dobrych Manier wchodzi w skład szerszego zespołu. Wspólnie z firmą Art of Manners Consulting tworzą markę Art of Manners.